IKC Prins Maurits contactgegevens

Adresgegevens

Bezoekadres:
brandemeer 1-3
8918 GE Leeuwarden

Telefoon: 058 - 2663559
Mailadres: info@deprinsmauritsschool.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Verlof aanvragen en ziekte

Als uw kind ziek is dan verwachten wij daarvan een melding. Wilt u ons bij ziekte bellen tussen 8.00u. en 8.30u.?

Voor extra vrije dagen/verlof buiten de vakantiedagen om, zijn strikte regels. De school kan en mag niet van die regels afwijken.

Bij bijzondere omstandigheden mogen ouders een verzoek doen voor extra verlof. Dit extra verlof moet ruim van tevoren schriftelijk bij de directie worden aangevraagd. Een aanvraagformulier en de wettelijke regeling zijn op school verkrijgbaar.

In overleg met de directie is er extra ruimte voor gezinnen die het offerfeest en het suikerfeest willen vieren. Graag willen we voor zowel het offerfeest als het suikerfeest, 1 dag extra verlof verlenen.

(meer over dit onderwerp)

Deze week uitgelicht

 

De leerlingenraad is al flink actief. Elke vrijdag zijn zij herkenbaar in de school door het dragen van een badge. Zij zijn voor ons het oplettend oog en oor: waar lopen onze leerlingen tegenaan, wat willen onze leerlingen graag en de leerlingenraad kan ook helpen in voorbeeldgedrag: hoe los je een ruzie op, wat is een leuk spel om te spelen op het plein, wat kunnen we doen om een plezierige sfeer te hebben… Onze leerlingenraad heeft een prima inbreng!