IKC Prins Maurits contactgegevens

Adresgegevens

Bezoekadres:
brandemeer 1
8918 GE Leeuwarden

Telefoon: 058 - 2663559
Mailadres: info@deprinsmauritsschool.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Ouderraad

IKC Prins Maurits heeft een actieve ouderraad. Deze bestaat uit een groep ouders die – naast het verlenen van assistentie bij allerlei activiteiten binnen het IKC – de belangen willen behartigen van alle ouders en kinderen. In de ouderraad kunnen alle ouders meedoen, van kinderen uit de dagopvang, de speelleergroepen en van basisschoolleerlingen.

Wat doet de ouderraad?

  • meedenken over en mee-organiseren van activiteiten als Sinterklaasfeest, Kerst - en Paasvieringen, Ouderavonden, informatieavonden, open huis, sport- en spelactiviteiten, enz;
  • proberen meer ouders actief bij ons IKC te betrekken;
  • het innen en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage (basisschool).

Wanneer u meer informatie wilt, of iets kwijt wilt waarvan u denkt dat het voor de OR van belang kan zijn, kunt u altijd terecht bij één van de leden van de OR. Meer informatie over de OR en de namen van de ouderraadsleden vindt u achterin de Prins Maurits schoolgids (Bijlage 2 daarvan). 

(meer over dit onderwerp)

Uitgelicht

 

De leerlingenraad is al flink actief. Elke vrijdag zijn zij herkenbaar in de school door het dragen van een badge. Zij zijn voor ons het oplettend oog en oor: waar lopen onze leerlingen tegenaan, wat willen onze leerlingen graag en de leerlingenraad kan ook helpen in voorbeeldgedrag: hoe los je een ruzie op, wat is een leuk spel om te spelen op het plein, wat kunnen we doen om een plezierige sfeer te hebben… Onze leerlingenraad heeft een prima inbreng!