IKC Prins Maurits contactgegevens

Adresgegevens

Bezoekadres:
brandemeer 1-3
8918 GE Leeuwarden

Telefoon: 058 - 2663559
Mailadres: info@deprinsmauritsschool.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Ouderraad

Aan onze school is ook een actieve ouderraad verbonden. Deze O.R. bestaat uit een groep ouders die – naast het verlenen van assistentie bij allerlei activiteiten in de school – de belangen willen behartigen van alle ouders en kinderen.

Om een indruk te geven van de zaken, waarmee de OR zich zoal bezig houdt een volgend overzicht:

  • het innen en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
  • meedenken over, mee-organiseren van en assistentie verlenen bij activiteiten als Sinterklaasfeest, Kerst - en Paasvieringen, ouderavonden, informatieavonden, open huis, sport- en spelactiviteiten, enz.
  • proberen ouders actief bij het school gebeuren te betrekken.

Wanneer u meer informatie wenst, of iets kwijt wilt waarvan u denkt dat het voor de OR van belang kan zijn, kunt u altijd terecht bij één van de leden van de OR.

De namen en adressen van de Ouderraadsleden, vindt u in onze schoolgids.

(meer over dit onderwerp)

Deze week uitgelicht

 

De leerlingenraad is al flink actief. Elke vrijdag zijn zij herkenbaar in de school door het dragen van een badge. Zij zijn voor ons het oplettend oog en oor: waar lopen onze leerlingen tegenaan, wat willen onze leerlingen graag en de leerlingenraad kan ook helpen in voorbeeldgedrag: hoe los je een ruzie op, wat is een leuk spel om te spelen op het plein, wat kunnen we doen om een plezierige sfeer te hebben… Onze leerlingenraad heeft een prima inbreng!