IKC Prins Maurits contactgegevens

Adresgegevens

Bezoekadres:
brandemeer 1
8918 GE Leeuwarden

Telefoon: 058 - 2663559
Mailadres: info@deprinsmauritsschool.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Naschools activiteitenprogramma

IKC Prins Maurits bruist ook na schooltijd

Na twee uur ‘s middags niks meer te doen in de klaslokalen? Vergeet het maar: bij IKC Prins Maurits wordt er dan altijd nog gedanst, gemusiceerd, gesport of geknutseld door leerlingen. We hebben een heel breed aanbod aan naschoolse activiteiten en die zijn razend populair bij onze leerlingen.

Vrijwillige naschoolse activiteiten

Sinds de school het continurooster invoerde zijn de ‘gewone’ lessen al vroeg in de middag afgelopen. De school is daarna voor leerlingen vanaf groep 2 gestart met deze vrijwillige activiteiten.

Wat past bij jou, waar ligt jouw talent?

Drummen, gitaar- of vioolles, breakdance, zingen, techniek, altijd met lessen van speciale vakdocenten, er is elke week iets extra’s waar je tijdens de normale schooltijden eigenlijk niet aan toe komt. We bieden deze lessen aan om onze leerlingen te laten kennismaken met wat er nog meer mogelijk is in sport of cultuur. Past het bij jou? Ligt daar misschien jouw talent?
Omdat de activiteiten binnen het IKC worden georganiseerd, zijn ze voor alle leerlingen dicht bij huis. En bovendien gratis, want de school krijgt hiervoor een extra budget van de gemeente.

Talentvol

Elke week zijn er minstens drie of vier van zulke activiteiten en eigenlijk zitten ze altijd vol met acht tot tien kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep. En jawel: er zijn al meerdere talentjes op deze manier doorgestroomd naar ‘echte’ muziek- dans- of sportlessen. Als we een kind met heel veel aanleg of capaciteiten zien die serieus verder wil, dan melden we hem of haar na overleg met de ouders aan bij het Centrum voor Talentontwikkeling, een onderdeel van Kunstkade. Dan krijgt de leerling via een speciaal programma de kans om zich nog verder te ontwikkelen.

Ook ouders worden nauw bij het naschoolse programma betrokken. Tijdens de laatste les (meestal zijn het blokken van vier of vijf weken) komen ze kijken en soms mogen ze zelf ook even meedoen!

 

Bij de foto: Dansjuf Willy van Assen aan de slag met enthousiaste leerlingen van groep 3. Tegelijk met de PABO volgde Willy de opleiding tot dansjuf en daarna begon ze haar eigen bedrijf. Specialisatie: dans in het onderwijs, zoals de ‘taal en rekendans’ en dansen rond aardrijkskunde- en geschiedenislessen.

 

 

(meer over dit onderwerp)

Uitgelicht

 

De leerlingenraad is al flink actief. Elke vrijdag zijn zij herkenbaar in de school door het dragen van een badge. Zij zijn voor ons het oplettend oog en oor: waar lopen onze leerlingen tegenaan, wat willen onze leerlingen graag en de leerlingenraad kan ook helpen in voorbeeldgedrag: hoe los je een ruzie op, wat is een leuk spel om te spelen op het plein, wat kunnen we doen om een plezierige sfeer te hebben… Onze leerlingenraad heeft een prima inbreng!