IKC Prins Maurits contactgegevens

Adresgegevens

Bezoekadres:
brandemeer 1-3
8918 GE Leeuwarden

Telefoon: 058 - 2663559
Mailadres: info@deprinsmauritsschool.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

De medezeggenschapsraad

Ingevolge de “Wet op de Medezeggenschaps-Raad”, die inspraakmogelijkheden op school beoogt te bevorderen, is aan onze school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.

In de MR van de school zijn de ouders en de personeelsleden vertegenwoordigd.
Sinds 1996 is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
In de GMR worden zaken besproken, die betrekking hebben op alle scholen van de vereniging, zoals formaties, begrotingen en vakanties.

De namen en adressen van de MR-leden, vindt u in onze schoolgids.

(meer over dit onderwerp)

Deze week uitgelicht

 

De leerlingenraad is al flink actief. Elke vrijdag zijn zij herkenbaar in de school door het dragen van een badge. Zij zijn voor ons het oplettend oog en oor: waar lopen onze leerlingen tegenaan, wat willen onze leerlingen graag en de leerlingenraad kan ook helpen in voorbeeldgedrag: hoe los je een ruzie op, wat is een leuk spel om te spelen op het plein, wat kunnen we doen om een plezierige sfeer te hebben… Onze leerlingenraad heeft een prima inbreng!