IKC Prins Maurits contactgegevens

Adresgegevens

Bezoekadres:
brandemeer 1
8918 GE Leeuwarden

Telefoon: 058 - 2663559
Mailadres: info@deprinsmauritsschool.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschap

Centrale Ouder Commissie Sinne

Sinne kinderopvang heeft voor alle Sinne-locaties een Centrale Ouder Commissie (COC). Daarin praten ouders mee over de opvang en het beleid. Uit de ouderraad van IKC Prins Maurits kan één van de ouders zitting nemen in die COC.

Medezeggenschapsraad van IKC Prins Maurits

De basisschool van IKC Prins Maurits kent een medezeggenschapsraad (MR). Daarin zijn zowel ouders als personeelsleden vertegenwoordigd. De MR is het inspraakorgaan, waarbinnen ouders en leerkrachten overleggen met de directie als het gaat om beleidszaken. Meer informatie over de MR en namen van de MR-leden, vindt u achterin de schoolgids (Bijlage 3 daarvan)

(meer over dit onderwerp)

Uitgelicht

 

De leerlingenraad is al flink actief. Elke vrijdag zijn zij herkenbaar in de school door het dragen van een badge. Zij zijn voor ons het oplettend oog en oor: waar lopen onze leerlingen tegenaan, wat willen onze leerlingen graag en de leerlingenraad kan ook helpen in voorbeeldgedrag: hoe los je een ruzie op, wat is een leuk spel om te spelen op het plein, wat kunnen we doen om een plezierige sfeer te hebben… Onze leerlingenraad heeft een prima inbreng!