IKC Prins Maurits contactgegevens

Adresgegevens

Bezoekadres:
brandemeer 1-3
8918 GE Leeuwarden

Telefoon: 058 - 2663559
Mailadres: info@deprinsmauritsschool.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

IKC PRINS MAURITS, LEEUWARDEN

Welkom op de volledig vernieuwde website van ons Integraal Kindcentrum (IKC). Kleurrijk, fris en enthousiast, dat is wat we willen zijn en uitstralen. Onze website is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen en de kinderen zelf die al op ons IKC zitten (dan zijn vooral de pagina's 'nieuwsbrieven" en "openbaar groepenplein'' interessant) alswel voor ouders/verzorgers van kinderen die zich oriënteren op de keuze van een IKC.
 

Van BREDE SCHOOL naar IKC in een nieuw gebouw!
Sinds 31 augustus 2004 zijn we officieel partners in de Brede School Bilgaard. Dit betekent dat we als partners in onderwijs, opvoeding en opvang van kinderen van 0 – 12 jaar samenwerken met:

  • Sinne Kinderopvang kinderopvang 0 – 12 jaar
  • Sinne Peuterspeelzalen voor de Mengelmoes (058-2674531)
  • de bibliotheek
  • de wijkvereniging en het wijkpanel
  • het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) c.q. sociaal wijkteam

 DOEL

De kinderen in onze wijk brede ontwikkelingskansen geven: ontdek waar je goed in bent, een brede oriëntatie op kunst en cultuur, vergroten van je eigen leefwereld.

De samenwerking houdt o.a. in dat er voor de kinderen en ouders activiteiten worden georganiseerd. De samenwerking gaat echter veel verder; op gebied van pedagogiek is er een gezamenlijk kader vastgesteld van waaruit nu huisregels worden opgesteld, die voor alle organisaties gaan gelden. 

Om dit allemaal te kunnen doen maken we gebruik van een combinatiefunctionaris voor de sport (schoolse- en naschoolse activiteiten), een combinatiefunctionaris cultuur, een docent erfgoededucatie en ook een schoolmaatschappelijk werkster een vertegenwoordiger van het sociaal wijkteam en een Ceasar therapeute (fysiotherapie).

Ons IKC staat dus bol van grensverleggende activiteiten voorkinderen, ouders en medewerkers. We verliezen daarbij de aandacht voor rekenen, taal en lezen zeker niet uit het oog. Sterker, we proberen daarin te combineren en te versterken.

EEN NIEUW GEBOUW!
Onderwijs van kwaliteit in een gebouw van kwaliteit. Met trots en plezier ons IKC binnenlopen. Een centrum dat ons uitdaagt, ons nieuwsgierig maakt en een boeiende omgeving borgt. Passend bij de visie  op eigentijds opvoeden, opgroeien en onderwijs. Zo’n gebouw realiseren we.

Wanneer? Dat is altijd spannend. We verwachten dat we na de grote vakantie in 2019 in het nieuwe gebouw trekken.

(meer over dit onderwerp)

Deze week uitgelicht

 

De leerlingenraad is al flink actief. Elke vrijdag zijn zij herkenbaar in de school door het dragen van een badge. Zij zijn voor ons het oplettend oog en oor: waar lopen onze leerlingen tegenaan, wat willen onze leerlingen graag en de leerlingenraad kan ook helpen in voorbeeldgedrag: hoe los je een ruzie op, wat is een leuk spel om te spelen op het plein, wat kunnen we doen om een plezierige sfeer te hebben… Onze leerlingenraad heeft een prima inbreng!