PRINS MAURITSSCHOOL, LEEUWARDEN
Welkom op deze volledig vernieuwde website van onze school. Kleurrijk, fris en enthousiast, dat is wat we willen zijn en uitstralen. Onze website is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen en de kinderen zelf die al bij ons op school zitten (dan zijn vooral de pagina's 'nieuwsbrieven" en "fotoalbum'' interessant) alswel voor ouders/verzorgers van kinderen die zich oriënteren op de keuze van een school.

SAMEN LEREN, SAMEN DELEN EN SAMEN PLEZIER MAKEN

Kinderen eerst, samen verder. Dat is ons motto! De Prins Mauritsschool is een christelijke bassisschool waar kinderen weten wat hun talenten zijn. Ze gebruiken deze talenten voor de eigen ontwikkeling én bij het samen leren, samen werken en opgroeien.
Op deze website vertellen we hoe we dit willen doen. Talentontwikkeling, erfgoededucatie, brede school, techniek en ict, omgaan met verschillen, meervoudige intelligentie en ook resultaten...allemaal kernwoorden in ons dagelijks handelen.
De beste indruk krijgt u bij een bezoek aan onze school. We nodigen u dan ook graag uit om met ons in gesprek te gaan en overtuigd te raken van onze kwaliteit. Mailen of bellen kan naar info@deprinsmauritsschool.nl of 058-2663559. Vraagt u naar dhr. A. de Ruiter (directeur) of mevr. M. de Jong (adjunct-directeur). Welkom!